لاین 25 - بانک فایل
« لاین 25 | بانک جامع فایل های کاربردی »
 با 99,464 عنوان فایل

... به آسانی جستجو کنید و بیابید! ...

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

بررسي جامعه شناختي علل و عوامل افزايش سن ازدواج

بررسي جامعه شناختي علل و عوامل افزايش سن ازدواج

بررسي جامعه شناختي علل و عوامل افزايش سن ازدواج

چكيده
تاخير در سن ازدواج در ميان جامعه ايراني يکي از چالش‌هاي اساسي و مهم است که در صورت عدم کنترل آن اين چالش مي‌تواند به يک بحران اجتماعي تبديل شود. نمي توان به نياز‌هاي مادي انسان از جمله نياز به ازدواج پاسخ نداد. از همين رو با توجه به اينکه سن بلوغ در ايران در ميان دختران و پسران کاهش يافته است و از سوي ديگر سن ازدواج افزايش داشته است.
مي توان پيش بيني کرد که در مقطع ميان بلوغ تا ازدواج خطر انحرافات جنسي به شدت افزايش مي‌يابد. از…
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در skype