توجه: به دلیل اختلالات سراسری اینترنت، سایت هایی که بر روی سرورهای خارجی هستند در برخی از مواقع با اشکال روبرو می شوند؛ باید وقت دیگری به آنها مراجعه نمایید.

220142

( تعداد فایل های ایندکس شده )

  • برای یافتن فایل مورد نظر، واژه یا عبارت کلیدی خود را وارد نمایید.
  • بدلیل حجم بالای دیتابیس صبور باشید.

اُ استثناء – فارسی پایه اول

اُ استثناء – فارسی پایه اول

اُ-استثناء--فارسی-پایه-اولچکیده 8 جدول مشخصات اعضای تیم 9 مرامنامه تیم درس پژوهی 10 برنامه عمل تیم درس پژوهی 11 جدول برنامه ریزی فرآیند درس پژوهی 13 فهرست زمان بندی جلسات درس پژوهی 17 مقدمه 18 بیان مسئله 20 انتخاب موضوع 22 بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی 23 تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله 23 جدید و علم

دانلود فایل