لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 147659 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف کنم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف کنم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف کنم؟

۱۸ صفحه 
در قالب word
قابل ویرایش
 
 
فهرست مطالب
چکیده۴
مقدمه. ۵
توصیف وضعیت موجود. ۶
تعریف واژگان. ۶
گرد آوری اطلاعات (شواهد ۱)۷
مشاهده۷
شیوه های مشاهده۷
الف ) مشاهده با استفاده از شیوه آماری.. ۷
هفته اول. ۸
مصاحبه:۸
یافته های علمی.. ۹
عوامل موثر بر پرخاشگری.. ۹
عوامل خانوادگی پرخاشگری.. ۱۰
عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی)۱۱
زیان های پرخاشگری.. ۱۲
پیشینه تحقیق.. ۱۴
تجزیه وتحلیل داده ها۱۴
انتخاب راه حل یا راه حل های موقتی.. ۱۵
اعتبار بخشی راه…