لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 129,957 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم؟

28 صفحه
در قالب Word
قابل ویرایش
 
 
چکیده :
بارها در کلاس درس خود مشاهده می کردم که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت تحصیلی هستند و در ارزشیابی های کتبی وشفاهی نمرات پایینی کسب می کنند و والدین آنها ازاین موضوع احساس رنج می نمودندوبا همهً تلاش درپی جبران آن برمی آمدند.
در بسیاری از مواقع می دیدم که شاگردانم دچارتحقیرهاوسرزنش هاوتنبیهات قرار می گرفتندوگاهی نیز گره بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین یا…