لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 158617 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

از صفر تا میلیاردر شدن رویا نیست؛تاکی میخوای به زندگیه معمولی و عوام گونه ات ادامه بدی؟ وقتش نیس بریزی دور افکار مزخرفو؟

از صفر تا میلیاردر شدن رویا نیست؛تاکی میخوای به زندگیه معمولی و عوام گونه ات ادامه بدی؟ وقتش نیس بریزی دور افکار مزخرفو؟


چرا وقتی همین الان هزاران نفر درآمدشون میلیاردیه تو یکی از اونها نباشی؟ وقتش نیس افکار مزخرف و بندازی دور و همین الان شروع کنی به ساختن تک تک رویاهات؟؟ تا کی یه زندگیه معمولی و عوام گونه؟؟ یکم خاص باش   8 صفحه ورد   …