لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160760 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

ارزیابی عملکرد کارآفرینی اجتماعی Social entrepreneurship performance measurement: A time-based organizing framework

ارزیابی عملکرد کارآفرینی اجتماعی Social entrepreneurship performance measurement: A time-based organizing framework


 ارزیابی عملکرد کارآفرینی اجتماعی ۹ صفحه فایل پی دی اف ۲۰۱۷ …