لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 147659 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

ارائه مدلی برای اصلاح خدمات حمل و نقل عمومی با توجه به محدودیت های بیماری کرونا

ارائه مدلی برای اصلاح خدمات حمل و نقل عمومی با توجه به محدودیت های بیماری کرونا

از آنجا که ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل عمومی سعی بر این دارند که خدمات خود را از سر بگیرند ، به دلیل شیوع COVID ‐ ۱۹ مجبورند با ظرفیت کمتری فعالیت کنند . از آنجا که تقاضا می تواند در مناطق مختلف و در ساعات مختلف روز بیش از ظرفیت باشد ، رانندگان برای جلوگیری از ازدحام بیش از حد ، از سوار کردن مسافران در ایستگاه های خاص خودداری می کنند . با توجه به نیاز فوری به توسعه ابزارهای پشتیبانی تصمیم که می تواند از ازدحام مسافران وسایل نقلیه جلوگیری کند ، این مطالعه یک برنامه غیرخطی عدد صحیح پویا را برای ارائه الگوی خدمات بهینه وسایل نقلیه شخصی آماده برای اعزام، معرفی می کند . …