لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157954 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

احداث باغ زیتون

احداث باغ زیتون


احداث باغ زیتون فرمت : وورد تعداد صفحات : ۷ مقدمه رشد نسبی جمعیت تقاضا برای تهیه مواد غذایی و سایر نیازهای جمعیت را افزایش  می دهد . متولی تامین نیازهای غذایی و بخشی از اقتصاد خانواده ها و یا جامعه بخش کشاورزی است . با محدود بودن اراضی زراعی توسعه کشاورزی در اراضی منابع طبیعی و ملی را افزایش  می دهد بنابراین فشار در بخش کشاورزی به روش منبع طبیعی سنگین می نماید . منطقی است که از منابع طبیعی خدادادی و استعدادهای بالقوه آن در جهت افزایش تولید و          اشتغال زایی در جامعه استفاده گردد تا ظمن حفاظت از خاک و آب از فرسایش خاک جلوگیری نمود . وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و جهاد سازندگی مردم و علاقه مندان در امر طرح طوبی را استعانت و یاری می نمایند تا در حهت توسعه پایسداری در جامعه و کشور با پشتیبانی مالی و فنی گامی مثبت در احداث باغات بر حسب شرایط و استعدادهای موجود در هر منطقه برداشت شود . بنابراین این طرح احداث باغ زیتون در منطقه مورد نظر می تواند ظمن تولید انبوه برای نیاز منظقه و صدور به خارج جهت ازر آوری در اشتغال زایی و جلوگیر …