لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 107,533 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

آموزش درس چهارم زبان انگلیسی سال دهم

آموزش درس چهارم زبان انگلیسی سال دهم

آموزش درس چهارم زبان انگلیسی سال دهم

آموزش درس چهارم زبان انگلیسی سال دهم به صورت جامع و کامل به صورت صوتی و صفحه به صفحه لغات و گرامرتوسط دبیر محترم زبان انگلیسی جناب اقای حسن فروتن 
این فایل مناسبه دانش آموزان سال دهم برای یادگیری بهتر و دبیران زبان انگلیسی می باشد 
 
 
پس از تهیه فایل 10 روز فرصت دارید تا فایل رادانلود کنید در غیر این صورت لینک منقضی می شود …

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype